Wie we zijn

1. Acceptatie van voorwaarden

Door realreviews.io (hierna 'de website' genoemd) te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden'). Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van de website.

2. Gebruikers Verplichtingen

2.1 U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de website te gebruiken of toestemming hebben van een wettelijke voogd.

2.2 U gaat ermee akkoord nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij het gebruik van de website.

2.3 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

2.4 U mag geen activiteiten ontplooien die de goede werking van de website of de bijbehorende diensten verstoren.

3. Door gebruikers gegenereerde inhoud

3.1 Door inhoud, inclusief maar niet beperkt tot recensies, opmerkingen of beoordelingen, op de website in te dienen, verleent u realreviews.io een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende en wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, dergelijke inhoud aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren en weergeven.

3.2 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u indient en moet ervoor zorgen dat deze geen rechten van derden schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken of privacyrechten.

3.3 Realreviews.io behoudt zich het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud die deze Voorwaarden schendt of als ongepast of aanstootgevend wordt beschouwd, te verwijderen of aan te passen.

4. Intellectueel eigendom

4.1 De website en de gehele inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, logo's, afbeeldingen en software, zijn eigendom van realreviews.io of haar licentiegevers en worden beschermd door wetten op intellectueel eigendom.

4.2 U mag de inhoud van de website niet reproduceren, distribueren, wijzigen of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van realreviews.io.

5. Afwijzing van garanties

5.1 De website en zijn diensten worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

5.2 Realreviews.io garandeert niet de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud of informatie op de website.

5.3 Realreviews.io wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de website of de inhoud ervan.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is realreviews.io niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de website of de diensten ervan te gebruiken.

6.2 Realreviews.io is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen, onderbrekingen of vertragingen in de website of haar diensten.

7. Wijzigingen in de voorwaarden

Realreviews.io behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Door realreviews.io te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.